Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

4077 3710
Reposted fromSkydelan Skydelan viacudoku cudoku

May 14 2018

4715 4c40 500

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaatranta atranta
6565 d490 500
Reposted fromtfu tfu viadeepbluex deepbluex

May 09 2018

Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaplugss plugss
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viala-lu la-lu
Im jestem starsza, tym bardziej wiem, kim nie chcę być.
Reposted fromosiaka osiaka viapersona-non-grata persona-non-grata
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
6450 7f44
0487 6349
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viamorsik morsik
1218 f122
Reposted fromnajmilej najmilej viamorsik morsik
7460 a2c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamorsik morsik

April 17 2018

6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viaatranta atranta
3152 9050 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
3156 b35f 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
Reposted fromsilence89 silence89 viapannakies pannakies
3164 fa40 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vianowaczi nowaczi

April 16 2018

Reposted fromFlau Flau via1911 1911
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl