Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viavertheer vertheer
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth viaExplorers Explorers
6836 8364
Reposted frompelnaironii pelnaironii viaesperer esperer

April 03 2017

Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viaplugss plugss
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaOhSnap OhSnap
1533 44e0 500
8738 6703 500
Reposted from009 009 viaplugss plugss
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaplugss plugss
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.
— Jon Krakauer - Wszystko za życie
Reposted frombrzask brzask

April 01 2017

Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaaynis aynis

March 31 2017

1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

March 11 2017

5601 3da7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianowezsie nowezsie
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaplugss plugss
Reposted frombluuu bluuu vianowezsie nowezsie

June 27 2015

9608 5b63
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
1954 3b24 500
Reposted fromerrarehumanumest errarehumanumest viasalami salami

June 26 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl