Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadezynwoltura dezynwoltura
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 vianadelle nadelle
Reposted frombluuu bluuu vianadelle nadelle
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viainvincible invincible
Reposted fromshakeme shakeme vialittlefool littlefool
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaeveleen eveleen
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viasayanne sayanne
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasayanne sayanne
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie viasayanne sayanne
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viasayanne sayanne
6118 cd26 500
Reposted from777727772 777727772 viafreska freska
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
5861 a5e0
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Godziny, minuty, sekundy
I co raz więcej jest miedzy nami różnic
A ty zamykasz się sama w swej próżni
Śniąc swoje półsny
— PRO8L3M
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaconvoitise convoitise
Stoję sam przed Tobą nagi
Nigdy nie pomyślałbym, że będą sobą gardzić
Wymówiłbym przepraszam, ale mnie to słowo dławi
Proste sprawy mogą ranić, proste zdania mogą zabić
— PRO8L3M
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromgruetze gruetze viapiehus piehus
Russia. Moscow.circa 1985
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl