Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

3736 c1dd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMonia94 Monia94
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi

October 06 2017

4380 683f
Reposted fromwyczes wyczes viadivi divi
8795 d5a1 500
7342 4a87 500

noisy-pics:

Artworks by Xuanwei Su

Reposted fromsickmuse sickmuse viairmelin irmelin
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viadivi divi
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viadivi divi
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viatulipanowa tulipanowa
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viaflyingheart flyingheart
5228 f7cb 500

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromkattrina kattrina viaflyingheart flyingheart
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viaszydera szydera
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viaszydera szydera
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viadivi divi

October 05 2017

1814 0c19 500
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi
4158 7bcf
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viaMonia94 Monia94
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viairmelin irmelin
8116 fc9b

Pietro Rotari, Girl With a Book (detail), ca. 1750-62

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl