Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Reposted fromgarstki garstki viaplugss plugss
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme viairbjarbirb irbjarbirb
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely vianiewdzieczna niewdzieczna
0549 ffae 500
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viameem meem
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viaohhmarigold ohhmarigold

November 23 2017

5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka viacitiesofnight citiesofnight

October 24 2017

4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viadivi divi

October 14 2017

3736 c1dd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMonia94 Monia94
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi

October 06 2017

4380 683f
Reposted fromwyczes wyczes viadivi divi
8795 d5a1 500
7342 4a87 500

noisy-pics:

Artworks by Xuanwei Su

Reposted fromsickmuse sickmuse viairmelin irmelin
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viadivi divi
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viadivi divi
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viatulipanowa tulipanowa
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viaflyingheart flyingheart
5228 f7cb 500

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromkattrina kattrina viaflyingheart flyingheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl