Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
4225 2381 500
byle do Wigilii...
jeśli nie cieszysz się na czyjś widok,  to ja już palę świeczkę   jeśli jeszcze drzecie japy na siebie, ostatecznie?  może być wcale nieźle póki   nikt nie sprawia, że się śmiejesz   nikt nie sprawia, że się śmieję,  tak jak on
— Ten Typ Mes - Nikt
1730 9a62 500

ahungrycoin:

Newtown, Wales

1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viaorchila orchila
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viapatrzpodnogi patrzpodnogi

June 26 2018

Jeśli dajesz się poderwać w klubie, po browarze, to nie zakładaj, że chłopak ma za paskiem u spodni gałęzie do wicia z tobą gniazda rodzinnego.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaperesekere peresekere
3376 f192 500
Reposted frombrumous brumous viacoeurina coeurina
7278 f906 500
Reposted fromzciach zciach viaclementiines clementiines
1061 db48
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
3182 ca29 500
Reposted fromHmZ HmZ viadeepbluex deepbluex
8035 bce2
Reposted fromamatore amatore viaBeardedone2017 Beardedone2017
4229 5e0e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
4993 540e 500
Reposted fromobarzana obarzana
5587 94bc 500
Reposted fromkattrina kattrina viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl