Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viatereseek tereseek
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viageralt geralt
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
1581 bf48 500
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vianiedonaprawienia niedonaprawienia
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
Reposted fromoutoflove outoflove viacomet comet
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viawarkocz warkocz
7179 c998 500
Reposted frombanitka banitka viacomet comet

August 04 2017

1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viaskrzacik skrzacik
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
6062 212e 500

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaiamsuperwoman iamsuperwoman
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viadontforgot dontforgot
1608 b267
Reposted frombearded bearded via100suns 100suns
6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaznikajac znikajac
2126 2659
Reposted fromoutoflove outoflove vialovesweets lovesweets
2897 af7d 500
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viamemesjasz memesjasz
1821 40b1 500
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl