Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacatchmelater catchmelater

June 19 2017

1840 0d35
Reposted frommeem meem viablondi blondi

June 18 2017

0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viazapachsiana zapachsiana
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło

June 09 2017

3619 5f88 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuella13 puella13

June 02 2017

1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
9896 739c 500
Reposted fromoll oll viageralt geralt
4417 059f 500
Reposted fromtfu tfu viaOhSnap OhSnap

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
6117 034c
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viafreska freska
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viafreska freska

June 01 2017

2427 e03b
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viairmelin irmelin
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viaucieknijmi ucieknijmi
Popatrzcie na mnie! - zawołała Panna Migotka. - Jakoś sobie radzę! Bo nic nie myślę, tylko wyczuwam!
— Kometa nad Doliną Muminków
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viajessamine jessamine

May 31 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl