Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2020

Łatwo przyszło mu zniszczenie naszej relacji. Mi – nie. Z lekkością zakończył to, co wydawało się ważne i równie lekko zapomniał. Ja nie. Szybko powrócił do rzeczywistości, rozpoczął nowe znajomości i spokojnie zasypiał. Ja nie. Szybko też zorientował się, że popełnił błąd i chciał wszystko naprawić. Ale ja już nie.
— Aleksandra Steć - "11"
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viaGabreiila Gabreiila
3921 7738
Reposted fromeffic effic viaGabreiila Gabreiila
1181 37fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.

Reposted fromxawery xawery viatobecontinued tobecontinued
Oficjalnie jestem zatem w depresji. Określenie wydaje mi się trafne. Nie żebym czuł się bardzo nisko; to raczej otaczający świat wydaje mi się bardzo wysoko.
— Michel Houellebecq
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued
Wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybeyou maybeyou

April 22 2020

5674 52c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viainzynier inzynier
0178 afa7

April 20 2020

7155 9f83
Jacek Podsiadło
Reposted fromhrafn hrafn viadancingwithaghost dancingwithaghost
0221 e29c 500
Reposted frommalice malice vianoticeable noticeable

April 15 2020

0540 8ac5
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasucznik sucznik
3715 3542 500
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty. - Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viapannakies pannakies

April 14 2020

4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamaybeyou maybeyou
Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak
— Grażyna Jagielska
8929 3deb
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...