Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

Bo chcę poczuć się lepiej. Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromviolet-hill violet-hill viafreeway freeway
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viafreeway freeway
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreeway freeway

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafreeway freeway
5332 0a0e
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta
9357 ef4e 500
Reposted frommonstrum monstrum viazyta zyta
7598 ea6f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazyta zyta
3738 f9ce
Reposted fromfoina foina viayouaresonaive youaresonaive
Kiedy on nie patrzy na mnie,
szukam swojego odbicia
na ścianie. I widzę tylko
gwóźdź, z którego zdjęto obraz.
— Szymborska
Reposted byiblameyouveridiana12czerwcaniedonaprawieniaheavencanwaitpchamtensyfEldharjarrcotarskyaleanderEtienworthit12czerwcaicantsleepatnightflyinghearthormezaprzeblyskiniedonaprawieniaembracefreeway
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viavioloncelliste violoncelliste
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaramoneska ramoneska
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaramoneska ramoneska
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaramoneska ramoneska
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacoffeegood coffeegood
1283 1a2b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
4876 2f5a 500
Reposted fromxtal xtal viairmelin irmelin
8936 571d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl