Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

7937 5e04 500
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
Reposted fromshakeme shakeme
3059 d97a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazoi zoi

March 02 2019

9869 cac0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagosialap gosialap
6624 fe5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMsChocolate MsChocolate

March 01 2019

6431 1d58
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOhSnap OhSnap
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca

February 22 2019

4268 2edf 500
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapiehus piehus
2319 acfc 500
1619 67ac 500
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaprzeblyski przeblyski

November 07 2018

[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viatoffifee toffifee

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawastedtime wastedtime
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianezavisan nezavisan
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl