Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

0242 a045
Reposted fromkinu kinu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
gdy ciebie nie chcą nie piszcz nie szlochaj
najważniejsze że ty kogoś kochasz

czy wiesz
że łzy śmieją się kiedy są duże
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viaprzeblyski przeblyski

September 25 2019

0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
7160 4464 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viadupiday dupiday
8716 9218 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafoodforsoul foodforsoul
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
W tym momencie jest 6,470,818,671 ludzi na świecie.
Niektórzy uciekają przestraszeni. Inni wracają do domu.
Niektórzy mówią kłamstwa, żeby przetrwać dzień. Inni właśnie mierzą się z prawdą.
Niektórzy są źli, prowadząc wojnę z dobrem. A inni są dobrzy, walcząc ze złem.
Sześć miliardów ludzi na świecie.
Sześć miliardów dusz.

A czasami, wszystkim, czego potrzebujesz, jest jedna.
— Peyton Sawyer, One Tree Hill
5645 65c3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafoodforsoul foodforsoul
Na świecie jest zbyt wiele kobiet zastanawiających się, czy z nimi wszystko w porządku i zbyt wielu mężczyzn, którzy nie potrafią im powiedzieć, że są wspaniałe takie, jakie są.
— znalezione
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

September 24 2019

8578 1d1e
Reposted fromsavatage savatage viaharridan harridan
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatalula talula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl