Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie viaboringsoup boringsoup
7849 6e68
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 30 2019

7165 b649 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaszydera szydera
5134 5af6 500
0242 a045
Reposted fromkinu kinu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
gdy ciebie nie chcą nie piszcz nie szlochaj
najważniejsze że ty kogoś kochasz

czy wiesz
że łzy śmieją się kiedy są duże
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viaprzeblyski przeblyski

September 25 2019

0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
7160 4464 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viadupiday dupiday
8716 9218 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafoodforsoul foodforsoul
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl