Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2020

7391 6895 500
Mistrz Świetlicki
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viafreeway freeway
5906 a878 500
Reposted fromTamahl Tamahl viafreeway freeway

April 09 2020

7310 835f 500
Reposted fromslodziak slodziak viakingofthejungle kingofthejungle
1911 1df7 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viabetterthanlies betterthanlies
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaspontaneous spontaneous
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
1557 235d 500

closeupofpaintings:

Charles Courtney Curran - Betty Newell, 1922 (detail), oil on canvas

April 08 2020

7542 495d
9151 5895 500
Reposted fromtfu tfu vianiebieskieoczy niebieskieoczy
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou

April 04 2020

Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazuzameduza zuzameduza
2473 332c
Reposted frombrumous brumous viackisback ckisback
7842 974b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabrianmay brianmay
4804 2933 500
Reposted fromcyanidelacedcoffee cyanidelacedcoffee viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...